Monumentenwacht

Als eigenaar of beheerder van een monument weet u dat het onderhoud hiervan anders is dan bij een gewoon gebouw. Vaak zijn daarvoor vakkennis en specifieke vaardigheden nodig. Ook bepaalt regelmatig onderhoud de onderhoudsstaat van een pand. Monumentenwacht Limburg helpt eigenaren hierbij. We voeren bouwkundige inspecties uit en geven onafhankelijk onderhoudsadvies. We begeleiden u bij restauraties en renovaties. Ook adviseren we u over vergunningen, subsidies en verduurzaming.