SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg

Als Samenwerkingsverband zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van een dekkend aanbod van passende onderwijstrajecten in de totale regio. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de schoolbesturen die deel uitmaken van ons Samenwerkingsverband. Zij kunnen alleen of in wisselende samenwerking lokaal verschillende uitwerkingen realiseren.